Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Mã CK: VSP) như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Đinh Thị Hằng Nga
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám Đốc
  • Mã chứng khoán giao dịch: VSP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.523 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 80.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 523 cổ phiếu
  • Mục đích bán: Tiêu dùng cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Giao dịch báo giá và thỏa thuận
  • Thời gian giao dịch: 17/04/2009 đến 17/05/2009.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: