Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Mã CK: VSP)như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương Uyên
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên Hội đồng quản trị
  • Mã chứng khoán giao dịch: VSP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.750 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 750 cổ phiếu
  • Mục đích bán: Tiêu dùng cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Giao dịch báo giá
  • Thời gian giao dịch: 02/04/2009.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: