Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Mã CK: VSP) như sau:

-   Tên người thực hiện giao dịch: Đinh Thị Hằng Nga

-   Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám Đốc

-   Mã chứng khoán giao dịch: VSP

-   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.523 cổ phiếu

-   Số lượng cổ phiếu đã bán: 80.000 cổ phiếu

-   Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 523 cổ phiếu

-   Mục đích bán: Tiêu dùng cá nhân

-   Phương thức giao dịch: Giao dịch báo giá và thỏa thuận

-   Thời gian giao dịch: 16/04/2009 đến 16/05/2009.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: