Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ngày đăng ký cuối cùng Gửi thư mời cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2008

Căn cứ thông báo số 826/TB-TTLK ngày 28/05/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu VSP để gửi thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2008 như  sau:

- Tên TCPH: CTCP Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin

- Trụ sở chính: Phòng số 210-211 (tầng 2), tòa nhà Dầu khí Việt Nam, số 5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

- Điện thoại: 083.9105835

- Mã chứng khoán: VSP

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2009

- Lý do và mục đích: Gửi thư mời cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2008

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:

  Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 04/06/2009

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2009

Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VSP vào các ngày 05/06, 08/06, 09/06/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: