Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Mã CK: VSP) như sau:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Ông Bùi Thạch Sơn

-    Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.262 CP

-    Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 18.200 CP

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 62 CP

-    Phương thức thực hiện: Giao dịch báo giá và thỏa thuận

-    Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân

-    Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/06/2009 đến ngày 08/07/2009.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: