Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 03/07/2009, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin được niêm yết bổ sung cổ phiếu với những nội dung sau:

-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-    Mã chứng khoán: VSP

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-    Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 21.424.489 cổ phiếu (Hai mươi mốt triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn bốn trăm tám mươi chín cổ phiếu)

-    Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 214.244.890.000 đồng (Hai trăm mười bốn tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: