Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Căn cứ công văn số 216/CV-SHINPETROL ngày 14/7/2009 của CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc đưa số lượng cổ phiếu thưởng năm 2008 của CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin vào giao dịch với những nội dung sau:

-    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin

-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-    Mã chứng khoán: VSP

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-    Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 21.424.489 cổ phiếu (Hai mươi mốt triệu bốn trăm hai  mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi chín cổ phiếu)

-    Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 214.244.890.000 đồng (Hai trăm mười bốn tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)

-    Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 37.294.489 cổ phiếu (Ba mươi bảy triệu hai trăm chín mươi tư nghìn bốn trăm tám mươi chín cổ phiếu)

-    Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 372.944.890.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn  đồng)

-    Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung: 20/7/2009

Theo VSP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: