Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Lưu ký chứng khoán đăng ký bổ sung

 

Ngày 20/7/2009, Sở GDCK Hà Nội nhận được công văn số 1298/TB-TTLK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc lưu ký chứng khoán VSP đăng ký bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, Sở GDCK Hà Nội xin thông báo như sau:

-    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin

-    Mã chứng khoán: VSP

-    Tổ chức đăng ký chứng khoán: CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin

-    < đồng 10.000 giá:>(Mười nghìn đồng)

-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-    Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 21.424.489 cổ phiếu (Hai mươi mốt triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi chín cổ phiếu)

-    Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 214.244.890.000 đồng (Hai trăm mười bốn tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)

-    Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/7/2009, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: