Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

Căn cứ công văn về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, Sở GDCK Hà Nội xin thông báo:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hùng

-    Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

-    Mã chứng khoán giao dịch: VSPChứng khoán Sài gòn

-    Số lượng, tỷ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.077.087 CP

-    Số lượng cổ phiếu đăng ký thực hiện giao dịch (bán): 500.000 CP

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (bán): 1.077.087 CP

-    Phương thức thực hiện giao dịch: giao dịch báo giá và thoả thuận

-    Mục đích thực hiện giao dịch:tiêu dùng cá nhân

-    Thời gian thực hiện giao dich: từ ngày 24/11/2009 đến 24/12/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: