Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ông Bùi Thạch Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 24.000 cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin như sau:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Thạch Sơn

-    Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.715 CP

-    Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 24.000 CP

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 715 CP

-    Phương thức thực hiện: Giao dịch báo giá

-    Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân

-    Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/12/2009 đến ngày 01/01/2010

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: