Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Bùi Thạch Sơn - Phó Tổng Giám đốc kiêm Uỷ viên HĐQT Công ty, đã bán xong 24.000 CP

Căn cứ công văn về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, ông Bùi Thạch Sơn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, Sở GDCK Hà Nội xin thông báo:

1.       Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Thạch Sơn

2.       Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin

3.       Mã chứng khoán VSP

4.       Số lượng, tỷ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.715 CP

5.       Số lượng cổ phiếu  đăng ký thực hiện giao dịch (bán): 24.000 CP

6.       Số lương cổ phiếu đã thực hiện giao dịch (bán): 24.000 CP

7.       Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (bán): 715 CP

8.       Phương thức thực hiện giao dịch: giao dịch báo giá

9.       Mục đích thực hiện giao dịch:tiêu dùng cá nhân

10.   Thời gian đã thực hiện giao dich: từ ngày 1/12/2009 đến 14/12/2010

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: