Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đã bán được 500.000 CP

Căn cứ công văn về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, Sở GDCK Hà Nội xin thông báo:

1.       Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hùng

2.       Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin

3.       Mã chứng khoán: VSP

4.       Số lượng, tỷ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.077.087 CP

5.       Số lượng cổ phiếu  đăng ký thực hiện giao dịch (bán): 500.000 CP

6.       Số lượng cổ phiế đã thực hiện giao dịch (bán): 500.000 CP

7.       Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (bán): 1.577.087 CP

8.       Phương thức thực hiện giao dịch: giao dịch báo giá và thoả thuận

9.       Mục đích thực hiện giao dịch:tiêu dùng cá nhân

10.   Thời gian đã thực hiện giao dich: từ ngày 24/11/2009 đến 14/12/2009

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: