Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Ủy viên Hội đồng quản trị - đăng ký bán 1.700 cổ phiếu

Căn cứ công văn về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, Sở GDCK Hà Nội xin thông báo:

-    Người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương Uyên

-    Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng  quản trị

-    Mã chứng khoán VSP

-    Số lượng, tỷ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.727 CP

-    Số lượng cổ phiếu đăng ký thực hiện giao dịch (bán): 1.700  CP

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (bán): 27 CP

-    Phương thức thực hiện giao dịch: giao dịch báo giá

-    Mục đích thực hiện giao dịch:

-    Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/1/2010 đến 27/2/2010.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: