Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Thành viên Hội đồng quản trị - đã bán 1.700 cổ phiếu

 

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-    Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương Uyên

-    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị

-    Mã chứng khoán giao dịch:VSP

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.727 CP

   Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 1.700 CP

-    Số lượng cổ phiếu đã (bán): 1.700 CP

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi (bán): 27 CP

-    Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/1/2010 đến ngày 26/2/2010

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: