Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 04/03/2010, Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin được niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thu hút nhân tài theo quyết định của Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-VSP thông qua ngày 4/6/2008 với những nội dung sau:

-      Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-      Mã chứng khoán: VSP
-      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-      Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 790.000 Cổ phiếu (Bảy trăm chín mươi nghìn cổ phiếu)
-      Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 7.900.000.000 đồng (Bảy tỷ chín trăm triệu đồng).

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: