Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung - 18/03/2010

 

Căn cứ công văn số 75/CV-SHINPETROL ngày 10/3/2010 của CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VSP niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin;

-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-    Mã chứng khoán:  VSP;

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

-    Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 790.000 cổ phiếu ( Bảy trăm chín mươi nghìn cổ phiếu);

-    Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 7.900.000.000 đồng (Bảy tỷ chín trăm triệu đồng);

-    Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 38.084.489 cổ phiếu (Ba mươi tám triệu không trăm tám mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi chín cổ phiếu);

-    Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 380.844.890.000 đồng (Ba trăm tám mươi tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng);

-    Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 18 tháng 3 năm 2010.

Thep HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: