Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Lưu ký cổ phiếu đăng ký bổ sung

 

Căn cứ thông báo số 734/TB-VSD ngày 15/3/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày 16/3/2010 nhận lưu ký chứng khoán đăng ký bổ sung  với cổ phiếu VSP như sau:


-    Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông                                                               
-    Mệnh giá:  10.000 đồng
-    Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 790.000 cổ phiếu 
-    Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung:  7.900.000.000  đồng
-    Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: