Doanh nghiệp niêm yết

VSP vào diện cảnh báo

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ- TTGDHN ngày 31/12/2007 và Quyết định số 137/QĐ-TTGDHN ngày 14/04/2009 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở GDCK Hà Nội) về việc sửa đổi Quyết định số 420/QĐ- TTGDHN, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo:

Sở GDCK Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (MCK: VSP) vào diện cảnh báo kể từ ngày 29/03/2010 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2009 của CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin đạt lợi nhuận âm (-359.595.102.457 đồng). Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: