Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ông Nguyễn Duy Hùng - PCT HĐQT kiêm TGĐ - đăng ký mua 100.000 cổ phiếu

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hùng
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: PCT HĐQT kiêm TGĐ
Mã chứng khoán giao dịch: VSP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.632.087 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký (mua): 100.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 06/4/2010 đến ngày 2/6/2010

Theo VSP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: