Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 - 24/5/2010

Căn cứ thông báo số 1393/TB-VSD ngày 6/5/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSP như sau:

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:  10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2010
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2010
Lý do và mục đích:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Tỷ lệ thực hiện:  (01 cổ phiếu được nhận 1 quyền  biểu  quyết )
Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 16/6/2010;
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Theo VSP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: