Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - đã mua 100.000 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hùng
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Mã chứng khoán giao dịch: VSP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.632.087 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 1.732.087 CP
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 06/04/2010 đến ngày 06/05/2010

Theo VSP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: