Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ông Nguyễn Duy Hùng - PCT HĐQT kiêm TGĐ đăng ký mua 300.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hùng
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: PCT HĐQT kiêm TGĐ
Mãchứng khoán giao dịch: VSP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.732.587 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký (mua): 300.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
Thời gian dự kiến thực hiệngiao dịch: từ ngày 06/09/2010 đến ngày 26/10/2010

Theo VSP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: