Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Xin điều chỉnh loại cổ phiếu cho 790.000 cổ phiếu phát hành thưởng cho CBCNV

 

Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (MCK:VSP) gửi công văn tới Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm lưu ký v/v cho phép điều chỉnh loại cổ phiếu cho số cổ phiếu thưởng cán bộ công nhân viên (CBCNV).

Công ty xin điều chỉnh loại cổ phiếu cho 790.000 cổ phiếu phát hành thưởng cho CBCNV. Thông tin về cổ phiếu như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin nay là công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải.
Tên giao dịch: công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải.
Mã giao dịch: VSP
Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: giấy chứng nhận kinh doanh công ty cổ phần số 0103001280 ngày 08 tháng 8 năm 2002 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103002016 ngày 30 tháng 12 năm 2003 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp (đã đăng ký thay đổi lần 10 ngày 05 tháng 07 năm 2010)
Tổng số lượng cổ phiếu điều chỉnh loại cổ phiếu: 790.000 cổ phiếu
Thời điểm cam kết nẵm giữ ban đầu: cho đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2010
Thời điểm điều chỉnh loại cổ phiếu chứng khoán và cho phép giao dịch: bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2010

Hội đồng quản trị công ty Việt Hải cho phép giao dịch trước hạn 790.000 cổ phiếu thưởng CBCNV xuất phát từ đề xuất thực tế của Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

Chi tiết xem thêm file đính kèm./
Theo VSP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: