Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Thay đổi Người công bố thông tin

 

Căn cứ công văn số 10/2010/VSP/TGĐ-UQ ngày 22/10/2010 về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải. Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Người được ủy quyền cũ:

            + Họ và tên: ông Nguyễn Duy Hùng

            + Chức vụ tại Tổng Giám đốc

Người được ủy quyền kể từ ngày 22/10/2010:

            + Họ và tên: ông Phạm Tuấn Sơn

            + Số CMND: 023428353

            + Chức vụ tại Công ty: Thư ký Tổng Giám đốc

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: