Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 30.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên người thực hiện giao dịch:Nguyễn Thị Phương Uyên
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: VSP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.227 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 30.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 8/12/2010 đến ngày 7/02/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: