Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Bà Nguyễn Thị Hải Tạo - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 26.400 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên người thực hiện giao dịch:Nguyễn Thị Hải Tạo
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: VSP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.410 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 26.400 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 8/12/2010 đến ngày 7/02/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: