Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ông Nguyễn Trung Tín - Thành viên BKS đăng ký bán 11.700 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Tín
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
Mã chứng khoán giao dịch:VSP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.733 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 11.700 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính nhân
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/12/2010 đến ngày 16/02/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: