Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Bà Nguyễn Thị Hải Tạo - Kế toán trưởng - đã bán 26.400 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Vận tải và Bất động sản Việt Hải như sau:
Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hải Tạo
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.410 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 26.400 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10 CP
Thời gian thực hiện giao dich: từ 7/12/2010 đến 21/1/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: