Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ông Nguyễn Trung Tín - Thành viên Ban kiểm soát - đã bán 11.700 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Vận tài biển và Bất động sản Việt Hải, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Tín
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát  
Mã chứng khoán giao dịch: VSP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.733 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:  11.700 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 11.700 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 33 CP
8  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 16/12/2010 đến ngày 24/01/2011

Theo VSP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: