Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Ủy viên HĐQT - đã bán 30.000 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương Uyên
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị   
Mã chứng khoán giao dịch: VSP 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.227  CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:  30.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán:  227 CP
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 07/12/2010 đến ngày 27/01/2011

Theo VSP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: