Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ngày 04/03/2011, ngày chốt danh sách để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Căn cứ thông báo số 336/TB-VSD ngày 18/2/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSP  như sau:

Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông                                                               

Mệnh giá                :  10.000 đồng 
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2011
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011
Lý do và mục đích:  Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Tỷ lệ thực hiện      :  01 cổ phiếu được nhận 01quyền biểu quyết ) 
Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 05/04/2011;
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: