Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Căn cứ văn bản  số 15/2011/TB-VSPP ngày 07/04/2011 của CTCP  Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải về việc thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 6/4/2011, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo  như sau:

Người được ủy quyền trước đây:
Ông Phạm Tuấn Sơn  
Người được ủy quyền thay thế:
Ông Lương Công Thắng
Chức vụ tại Công ty: Chuyên viên Phòng đầu tư được ủy quyền CBTT kể từ ngày 6/4/2011.
Điện thoại: (08)39105835, ext: 140,   Fax: (08)39111225

Theo VSP
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: