Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Kết quả mua cổ phiếu làm CP quỹ

Căn cứ theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Vận tài biển và Bất động sản Việt Hải, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải
Địa chỉ trụ sở chính: 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Vốn điều lệ: 380.844.890.000 đồng
Mã chứng khoán giao dịch:  VSP
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 5.168.686 CP
Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 5.168.686 CP
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 5.168.686 CP
Thời gian thực hiện: từ ngày 24/02/2011 đến ngày 24/03/2011
Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán Thăng Long

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: