Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

 

 Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2011/VSPP/ĐHĐCĐ-NQ ngày 18/04/2011 của CTCP Vận tải biển và bất động sản  sau khi có ý kiến của cổ đông đại diện cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Tập đoàn Vinashin)  (Chi tiết file đính kèm).

Tệp đính kèm:   VSP NQ DHDCD 2011.PDF
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: