Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Bùi Thạch Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 28.400 CP

Giao dịch cổ phiếu của Bùi Thạch Sơn - Phó Tổng Giám đốc CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thạch Sơn
Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
Mã chứng khoán: VSP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.482 CP (tỷ lệ 0,07%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.400 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Lo việc gia đình
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/05/2011
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/07/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: