Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ông Bùi Thạch Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 17.700 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Bùi Thạch Sơn - Phó Tổng Giám đốc CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thạch Sơn
Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
Mã chứng khoán: VSP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.482 CP  (tỷ lệ 0,07%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.400 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 17.700 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.782 CP  (tỷ lệ 0,03%)
Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do điều kiện thị trường xấu
Ngày bắt đầu giao dịch: 16/05/2011
Ngày kết thúc giao dịch: 06/07/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: