Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Cổ phiếu tăng giá trần 05 phiên liên tiếp

 

Giá cổ phiếu của CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (mã VSP) đã tăng trần 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 17/08/2011 đến 23/08/2011. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu VSP và có kết quả như sau:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VSP

STT

Ngày giao dịch

Giá bình quân
(1000 đồng)

Khối lượng giao dịch

% thay đổi giá so với phiên trước

% thay đổi HNX - Index

KL đặt mua

KL đặt bán

KL khớp

1

17/08/11

5.3

326,500

161,800

161,800

6.00

2.4

2

18/08/11

5.6

352,500

125,600

125,600

5.66

1.34

3

19/08/11

5.9

835,200

426,600

426,600

5.36

-1.14

4

22/08/11

6.3

345,800

56,900

56,900

6.78

3.54

5

23/08/11

6.7

787,600

327,800

327,800

6.35

-0.7

Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường, Sở GDCK Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công ty giải trình lý do cổ phiếu VSP tăng trần nhiều phiên liên tiếp.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: