Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Ngày 02/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (mã CK: VSP) như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp dự kiến: 07/03/2012

- Địa điểm tổ chức họp: Thông tin về địa điểm họp Công ty sẽ thông báo 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: