Doanh nghiệp niêm yết

VSP: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Căn cứ văn bản số 388/TB-CNVSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của CTCP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải, Sở GDCK Hà Nội thông báo cụ thể như sau:

Thời gian đã thông báo: Dự kiến ngày 07/03/2012

Thời gian điều chỉnh: Dự kiến ngày 26/04/2012.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: