Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 (7%)

 

Căn cứ thông báo số 1275/TB-VSD ngày 28/4/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuVT1 như sau:

- Loại chứng khoán       :  Cổ phiếu phổ thông                                                               

- Mệnh giá                                 :  10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2010

- Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 10/5/2010

- Lý do và mục đích       :  Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện                        :  7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng )

- Thời gian thực hiện: 02/6/2010;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Vật tư Bến Thành kể từ ngày 02/6/2010 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: