Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1 năm 2010 (5%)

Căn cứ thông báo số 1721/TB-CNVSD ngày 11/8/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuVT1 như sau:
Loại chứng khoán            :  Cổ phiếu phổ thông                                                               
Mệnh giá              :  10.000 đồng 
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2010
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/8/2010
Lý do và mục đích:           tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
Thời gian thực hiện: Ngày 13/9/2010
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các TVLK nơi mở tài khoản;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Vật tư Bến Thành từ ngày 13/9/2010 và xuất trình CMND.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: