Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Thông báo đăng ký mua 60.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Vật tư Bến Thành như sau:

-  Tên tổ chức niêm yết: CTCP Vật tư Bến Thành
-  Mã chứng khoán: VT1
-  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
-  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/05/2011
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/08/2011
- Nguyên tắc xác định giá: Bằng bình quân giá đóng cửa 5 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện giao dịch
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK Sài Gòn

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: