Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011 về việc báo cáo KQ SXKD năm 2010 và KH SXKD năm 2011

CTCP Vật tư Bến Thành công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011.

Nghị quyết thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011, trong đó thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2011 với Doanh thu đạt: 310 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt: 4,7 tỷ đồng, cổ tức đạt: 14%/vốn điều lệ.
Nghị quyết cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với Lợi nhuận trước thuế đạt: 4.412.914.240 đồng, cổ tức chia cổ đông đạt: 14%.
Ngoài ra, Nghị quyết cũng còn thống nhất thông qua một số vấn đề khác.

Chi tiết xem file đính kèm./.
Tệp đính kèm:   VT1_2011.05.18_Nghi quyet DHCD.doc
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: