Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Ngày 22/08/2011, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Vật tư Bến Thành (mã CK: VT1) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2011
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2011
3. Lý do và mục đích:
·  Trả cổ tức bằng tiền mặt  đợt 1 năm 2011:
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu
-  Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Vật tư Bến Thành từ ngày 12/9/2011 và xuất trình Chứng minh nhân dân
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
- Thời gian thực hiện: 12/09/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: