Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Đỗ Phú Quang - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 14.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của Đỗ Phú Quang - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc CTCP Vật tư Bến Thành - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Phú Quang
Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc
Mã chứng khoán: VT1
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.300 CP (tỷ lệ 1,22%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/10/2011
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/10/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: