Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Thông báo đăng ký mua 50.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Vật tư Bến Thành như sau:

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Vật tư Bến Thành
Mã chứng khoán: VT1
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty
Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Nguồn thặng dư vốn cổ phần
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/10/2011
Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2011
Nguyên tắc xác định giá: Bằng bình quân giá đóng cửa 5 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện giao dịch
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK Sài Gòn

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: