Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Ông Đỗ Phú Quang - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc - đã bán 13.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Đỗ Phú Quang - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc CTCP Vật tư Bến Thành - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Phú Quang
Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc
Mã chứng khoán: VT1
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.300 CP (tỷ lệ 1,22%)
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã bán: 13.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.300 CP (tỷ lệ 0,56%)
Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không công bố
Ngày bắt đầu giao dịch: 10/10/2011
Ngày kết thúc giao dịch: 31/10/2011

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: