Doanh nghiệp niêm yết

VT1: CTCP Vật tư Bến Thành đã mua 9.000 cổ phiếu quỹ

Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Vật tư Bến Thành như sau:

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Vật tư Bến Thành
Mã chứng khoán: VT1
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.000 CP
Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Nguồn thặng dư vốn cổ phần
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do biến động thị trường không phù hợp
Ngày bắt đầu giao dịch: 17/10/2011
Ngày kết thúc giao dịch: 30/12/2011
Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: CTCK Sài Gòn

Theo VT1
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: