Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Ngày 18/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Vật tư Bến Thành (mã CK: VT1) như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2012

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Địa điểm thực hiện:

Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần vật tư Bến Thành vào các ngay làm việc trong tuần từ ngày 04/06/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Thời gian thực hiện: 04/06/2012

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: