Doanh nghiệp niêm yết

VT1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuVT1 của CTCP Vật tư Bến Thành như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012:

          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 24/01/2013

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần vật tư Bến Thành vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/01/2013 và xuất trình Chứng minh nhân nhân.

               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: